Mijn ideale droogvalplek

De afgelopen jaren zijn er veel discussies geweest over voor de watersporters belangrijke locaties waar mensen willen liggen op het Wad. Er zijn beperkte gegevens over plekken waar veel droog wordt gevallen. Er zijn ook gegevens over de locaties waar vogels en zeehonden graag verblijven. De vraag is waar de twee belangen elkaar werkelijk in de weg zitten.

Van de kant van de overheid wordt gedacht dat er risico is op verstoring door recreërende mensen, zowel landrecreanten vanaf de eilanden als vanaf kano’s, jachten en charterschepen. Van de kant van belangenorganisaties van watersporters wordt de mate van hinderlijke verstoring in twijfel getrokken. Met een enquête via een kaart gebaseerd op Google Maps hopen we een goed beeld te krijgen van de meest geliefde plekjes waar mensen hun boot droog willen zetten en van de routes die iedereen wil varen.

De website was tot half april geopend om uw droogvalwensen aan te geven. Dit is helaas nu niet meer mogelijk.

Deelnemers Pact van Rede

Inhoud syndiceren